فرم ثبت نام فروشندگان

حداقل تعداد کارکترهای نام کاربری 8 کاراکتر می باشد و حداکثر 20 کاراکتر می باشد.


پسورد و تکرار پسورد را با دقت وارد نمایید

حداقل تعداد کارکترهای پسورد 8 کاراکتر می باشد و حداکثر 22 کاراکتر می باشد.


شماره موبایل را مانند مثال 11 رقمی وارد کنید 09121231234

این شماره برای دریافت اس ام اس از جانب سایت مورد نیاز است. (صفر ابتدا شماره را وارد نمایید)


ابتدا استان و سپس شهر را انتخاب کنید. آدرس و نام فروشگاه را فارسی وارد نمایید.

استان را انتخاب کنید تا شهر خود را ببینید

شهر خود را انتخاب کنید

نشانی خود را بدون ذکر استان و شهر وارد نمایید

نام فروشگاه را همان نامی بنویسید که بر روی تابلو فروشگاه قرار دارد. در صورت وجود بیش از یک شعبه شماره شعبه را بنویسید.


نام و نام خانوادگی خود را دقیق و با حروف فارسی وارد نمایید


وارد کردن شماره های تلفن اختیاری می باشد

شماره تلفن ثابت را به همراه کد استان بنویسد مانند 02112345678

شماره تلفن ثابت را به همراه کد استان بنویسد مانند 02112345678